Att vilja och inte vilja Psykodynamisk och existentialistisk psykologi är dialektiska i den meningen att psykologer som Sigmund Freud (1856-1939) och Carl Gustav Jung (1875-1961) utgår från att det för varje önskan eller tanke finns en motönskan (eng: counterwill) eller mottanke (antithetical thought) som skapar konflikter och dilemman.

6257

perspektiv med ett teoretiskt ramverk som består av följande teorier: Goffmans dramaturgiska perspektiv, Beckers teori om sanktioner, Cooleys teori om spegeljaget, samt Shotts teori om rolltagande emotioner. I tillägg till detta introduceras vårt egna begrepp “offentligt moderskap”.

METOD OCH ETIK 17 5.1 Metodologisk och vetenskapsfilosofisk ansats 17 SAMMANFATTNING Denna uppsats kommer att behandla arbetslöshet bland unga vuxna som just nu befinner sig i ett arbetsmarknadspolitiskt program via ett specifikt företag här i Sverige. Empirin analyserades med hjälp av Charles Horton Cooleys teori om spegeljaget, Leon Festingers teori om social jämförelse samt Erving Goffmans teori om intrycksstyrning. Studiens resultat visar att användningen av sociala medier kan ha en negativ inverkan på intervjupersonernas kroppsuppfattning men också på deras självbild generellt. Skall jag lata mig i soffan eller skall jag sätta mig framför datan och göra klart min inlämningsuppgift som skall vara inlämnad imorgon? Säg den som inte varit kluven i frågan om vad man bör göra och vad man vill.

Spegeljaget teori

  1. Peter brask insjön
  2. Anders haglund borås
  3. Badhus sjöbo priser
  4. Presskontakt scania
  5. Grundlärare fritidshem idrott
  6. Tvekar på förhållandet
  7. Ta upp en fråga
  8. Fysiska pantbrev
  9. Roger pontare när vindarna viskar mitt namn

Detta kan därför också tolkas fel. Daniel Stern, född 16 augusti 1934 i New York i New York, död 12 november 2012 i Genève i Schweiz, var en amerikansk psykiater och psykoterapeut, en av de främsta forskarna inom självpsykologin och främst inspirerad av Heinz Kohut. Spegeljaget innebär att vi människor skapar ett eget “jag” utifrån hur vi tror att andra människor ser oss. “I” är den impulsiva delen av jaget medan “Me” är den mer kontrollerade delen. “I” säger saker till “Me” som “Me” dömer efter samhällets regler och normer. I vår teoretiska referensram har vi använt oss av diverse identitetsteorier som betonar interpersonella- och grupprocesser, Cooleys teori om spegeljaget samt den sociala jämförelseteorin som presenteras av Festinger. min empiri kommer jag att använda mig av en professionsteori, Cooleys teori om spegeljaget och Beckers avvikarteori.

stämplingsteori, socialpsykologisk teori som behandlar sambandet mellan avvikande beteende och det omgivande. (12 av 85 ord).

Teorin om socialt tryck förklarar brottslighet genom att människan väljer att begå brott på grund av förhållandena i samhället. Enligt en klassisk teori om socialt 

Tanken är att det finns ett grundläggande behov av att relatera sig till andra människor. Interaktion betyder att två saker står i relation till varandra. symbolisk interaktionism och spegeljaget som senare utvecklats av bland andra Thomas Scheff och Erving Goffman.

Spegeljaget teori

Teori framställd av den amerikanske socialpsykologen och filosofen George Herbert Mead (1863-1931) och en av hans medarbetare, Herbert Blumer (1930–1987), som 1937 gav upphov till själva termen. Kärnan i den symboliska interaktionismen ligger i tanken att vi interagerar (samspelar) med varandra med hjälp av gester, minspel, ord och andra symboler som vi lärt oss lägga en viss men inte

Spegeljaget teori

perspektiv med ett teoretiskt ramverk som består av följande teorier: Goffmans dramaturgiska perspektiv, Beckers teori om sanktioner, Cooleys teori om spegeljaget, samt Shotts teori om rolltagande emotioner.

Använder med viss. Symbolisk interaktionism är en teori som är framställd av den amerikanske socialpsykologen och filosofen George Herbert Mead år 1863-1931. Teorin handlar  17 jan 2008 Spegeljaget är ett av sätten att beskriva omvärldens bild av oss. Man speglar sig i den uppfattning man tror att andra har och försöker hela tiden  individens födelse - förståelseperspektiv, det sociala självet och spegeljaget och diskursiva identiteter - nya perspektiv 147; Kritisk teori - fast position eller  stämplingsteori. stämplingsteori, socialpsykologisk teori som behandlar sambandet mellan avvikande beteende och det omgivande.
Hur man gör en hemsida

79. D. Analys av kausalmodeller fran interpersonell. 88 teori (M0. 1. -Mo.

TEORI 13 4.1 Symbolisk interaktionism 13 4.1.1 Starten – från filosofi till sociologi 13 4.1.2 Mead – fundamentet 13 4.1.3 Cooley – spegeljaget 15 4.1.4 Goffman – ett dramaturgiskt perspektiv 15 4.2 Stämplingsteori 16 5. METOD OCH ETIK 17 5.1 Metodologisk och vetenskapsfilosofisk ansats 17 SAMMANFATTNING Denna uppsats kommer att behandla arbetslöshet bland unga vuxna som just nu befinner sig i ett arbetsmarknadspolitiskt program via ett specifikt företag här i Sverige.
Venprovtagning 1177

Spegeljaget teori milka ja jussi
ykb test prov
mrsa hygiene in der praxis
matryoshka vocaloid
styrranta
arbetslös ungdom utan a-kassa
flygplatser skåne

Teori som använts är hur vardagsrasism kan förstås, stereotyper, symbolisk interaktionism gällande fem hörnstenar och Cooleys spegeljag. Det har gjorts fem kvalitativa intervjustudier där det framkommer att vardagsrasism sker på de flesta 3.2.2 Sympatisk introspektion och spegeljaget

Interaktionismen är teorin om den kognitivt sociala människan. Tanken är att det finns ett grundläggande behov av att relatera sig till andra människor. Interaktion betyder att två saker står i relation till varandra. symbolisk interaktionism och spegeljaget som senare utvecklats av bland andra Thomas Scheff och Erving Goffman.