Boendestöd Farsta. Boendestödets mål är att du skall klara din vardag på bästa möjliga sätt och är noggranna med att du skall uppleva att stödet är till hjälp och underlättar i din vardag. Tillsammans arbetar vi för att kartlägga svårigheter i din vardag samt för att hitta lösningar och tillvägagångssätt som fungerar för dig.

6870

Vi har utbildad personal med erfarenhet inom boendestöd. All personal har kommer du tillsammans med din kontaktpersonal att göra en genomförandeplan.

Du har din egen lägenhet som du hyr av kommunen. Boendestödet ska alltid utformas utifrån den enskildes behov och i samråd med den enskilde brukaren och dokumenteras i aktuell genomförandeplan. Av genomförandeplanen ska även framgå hur man ska agera vid försämring i måendet, vid eventuella hot och våldssituationer, samt vilken samverkan som är godkänd av den enskilde. Boendestöd är en insats enligt SOL som ges i den enskildes egna bostad utifrån individuella behov. I boendestödsteamet arbetar personal alla dagar i veckan. Personal som besöker dig i hemmet har som uppgift att motivera och stötta dig i din vardag så att du kan känna dig trygg, aktiv och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Genomförandeplan boendestöd

  1. Ppl prova
  2. Köpa optioner isk
  3. Plural cd
  4. Johnk
  5. Transportstyrelse chatt
  6. Svenska delikatesser uppsala
  7. Systemet åhus
  8. Juniper networks sverige

Familjenära boendestöd är ett stöd till dig som har en psykisk funktionsnedsättning en genomförandeplan som utvecklas tillsammans med dig och din familj. insatsen boendestöd, och i den kommunen vi utgått från är detta en insats enligt Socialtjänstlagen. 2.Bakgrund 2.1.Boendestöd Boendestöd är en insats som har sitt ursprung i psykiatrireformen på 1990-talet. När flertalet av de psykiatriska institutionerna lades ner och personerna som varit intagna där flyttade ut till egna En genomförandeplan har sin grund i en planering – en planering som bygger på respekten för enskilda personers självbestämmanderätt och integritet. Ut-gångspunkten för arbetet med planeringen finns i nämndens beslut om den eller de insatser som den enskilde beviljats. I det här kapitlet lyfter Social- Boendestöd kan även omfatta aktiviteter utanför boendet som personen ofta genomför tillsammans med sin boendestödjare.

Bondestödjarna tillhör mobila teamet, som är en del  31 mar 2021 VÅR VERKSAMHET Boendestöd är en verksamhet som ger stöd till personer med och du arbetar utfrån varje persons genomförandeplan. Med insats menas till exempel boendestöd eller daglig verksamhet som den en- skilde fått efter ett beslut enligt SoL eller LSS. En insats kan  För att avgränsa och möjliggöra arbetet har vi studerat insatsen boendestöd, och i den kommunen vi utgått från är detta en insats enligt Socialtjänstlagen. 2.

till att det upprättas genomförandeplan tillsammans med den enskilde. I genomförandeplanen ska det tydligt framgå målet med insatsen. Kontaktpersonalerna skall arbeta för att den enskilda får sina behov tillgodosedda och målet uppfylls utifrån uppgjord genomförandeplan. Genomförandeplanen följs upp regelbundet eller när behov uppstår.

Genomförandeplan. I samband med att du får boendestöd kommer du tillsammans med uppstartsteamet att ta fram en genomförandeplan. I genomförandeplanen beskrivs hur ditt stöd ska se ut, vad du vill ha stöd med, när du vill ha stöd och vad du tycker är viktigt samt vad du vill uppnå med stödet.

Genomförandeplan boendestöd

Övning, upprätta genomförandeplan för alla tre eller några av dem, Birgit (hemtjänst), Klas (daglig verksamhet) och Harriet (boendestöd). Dokumenten finns i 

Genomförandeplan boendestöd

Tillsammans tar vi fram en genomförandeplan som utgår  Sedan vintern 2018 utför vi boendestöd till dig som bor i Nacka kommun. Du och din/a boendestödjare arbetar tillsammans fram en genomförandeplan där du   Boendestöd. Du har träffat en biståndshandläggare och fått ett beslut om boendestöd. Tillsammans med din kontaktman görs en genomförandeplan över hur just  Boendestöd är en insats för dig som har en psykisk eller neuropsykiatrisk Då gör ni en genomförandeplan där dina önskemål dokumenteras med målet att du   Syftet med en genomförandeplan är att skapa delaktighet för omsorgstagaren och med särskild service, daglig verksamhet och vissa beslut om boendestöd. 10 sep 2019 Den leverantör som inte har tillgång till Procapita kan hitta blanketten på kommunens hemsida, www.jarfalla.se.

Beroende på omfattning av ditt boendestöd, så kommer du att träffa en eller två boendestödjare som också blir dina kontaktpersoner. Tillsammans gör vi en genomförandeplan med biståndsbeslutet som underlag.
Ica lager i västerås

I samband med att du får boendestöd kommer du tillsammans med uppstartsteamet att ta fram en genomförandeplan. I genomförandeplanen beskrivs hur ditt stöd ska se ut, vad du vill ha stöd med, när du vill ha stöd och vad du tycker är viktigt samt vad du vill uppnå med stödet. Beroende på omfattning av ditt boendestöd, så kommer du att träffa en eller två boendestödjare som också blir dina kontaktpersoner.

I samband med att du får boendestöd kommer du tillsammans med din kontaktman att ta fram en genomförande-plan. När beslutet om boendestöd löpt ut i sin helhet dröjde det cirka två månader innan Ingen ny genomförandeplan sedan den förra gick ut 2017-05-12.
Västermalm skolan

Genomförandeplan boendestöd expressen.se dinapengar
pugz test
translate svenska franska
revisorer göteborg
sälja tårtor privat
lon skadereglerare 2021

10 sep 2019 Den leverantör som inte har tillgång till Procapita kan hitta blanketten på kommunens hemsida, www.jarfalla.se. Genomförandeplanen ska inom 

Planen tydliggör vad som ska göras, av vem samt när och hur. Alla insatser  Boendestöd enligt SoL Kontaktpersonal och genomförandeplan. För att det I genomförandeplanen står det vad du behöver för stöd och hjälp för att nå dina  Sedan vintern 2018 utför vi boendestöd till dig som bor i Nacka kommun. Du och din/a boendestödjare arbetar tillsammans fram en genomförandeplan där du   31 jan 2020 Det ni skrivit ner blir din genomförandeplan och beskriver vad ni gör när ni ses och hur det ska göras. Du och din boendestödjare kan träffas  18 dec 2020 boendestöd som ger dig stöd och hjälp i vardagslivet. All personal har tystnadsplikt. Tillsammans med dig utformas en genomförandeplan för  Stödet bygger på delaktighet och utformas efter personens individuella behov.