Religion ger svar på några av livets djupaste frågor vilket medför att om man tror på en speciell religion är sannolikheten stor att man också tror på svaren som religionen ger och detta påverkar människans identitet i yttersta grad.

4043

Frågan jag ställer i denna uppsats är hur individens identitet påverkas vid en flytt från ett land till ett annat och vilka faktorer som påverkar identiteten. Svaret blir att en individs identitet är en väldigt komplex apparat där väldigt många identitetsgrunder samarbetar.

När vi tittade på exemplet hur Sverige har påverkats av kristendom skrev ni: Hur påverkas din identitet om du tillhör Judendomen jämfört med om du inte skulle gjort det? Det finns flera olika saker som påverkar din identitet. Först och främst så måste vi välja om vi tillhör den ortodoxa, konservativa eller liberal judendomen. Den största skillnaden mellan de olika inriktningarna är hur männen, kvinnorna och barnen sitter under gudstjänsten.

Hur påverkar religion identitet

  1. Zinkgruvan besök
  2. Djursjukhus albano danderyd
  3. Cafe au lait dahlia
  4. Feudalism in japan
  5. Waldorf norrköping
  6. Ammatinharjoittajan veroilmoitus
  7. Amanda ginsburg flykten från vardagen
  8. Ryan air checka in bagage
  9. Miljögården lund öppettider
  10. Information om gdpr

• Vad tror en jude på? 6.1 Hur barns identitet påverkas av uppfostran och socialisation med andra människor 12 6.2 Hur föräldrarnas syn på samhället överförs till barnen 14 6.3 Konsekvenser som ett barn står inför om det fått en ”skev” bild av omvärlden och hur lärare kan motverka dessa inställningar 17 7. Diskussion 19 7.1 Avslutande reflektioner 24 Vi ska bekanta oss med vad en religion är, hur den påverkar vår identitet och samhället, men också hur människorna och samhället påverkar religionen. Hur ska vi arbeta? Vi kommer under närmsta två veckorna att ta vår utgångspunkt i boken och arbeta med sidorna 5 - 15 och 22 - 27. Serien vill visa hur tro, religion och livsåskådning styr hur människor lever och reflekterar över sina liv samt för vilka konsekvenser deras tro får för deras livsval. .

Religionen var början till all vetenskap. Innan det fanns ett språk begravde man sina döda med en religiös ceremoni. Kunskaperna ska sedan användas till att jämföra religionerna och se samband/mönster.

Start studying Religion & Identitet. Ge exempel på vad som kan påverka vår identitet En religion hjälper människor att förstå hur världen och livet är.

Vad tycker du – hur påverkar religioner människors värderingar och handlingar? – Självklart påverkar religion värderingar och handlingar. Men att säga att vissa religioner är […] hur religion påverkar identiteten. Kopplingen mellan identitet och religion är utta-lad och i svaret betonas att det har betydelse vilken religiös övertygelse en person har i förhållande till majoritetsbefolkningen i landet där hon/han lever: ”På så sätt märker hon inte ut sig lika mycket som om hon hade bott i ett muslimskt land.

Hur påverkar religion identitet

Hur samhället kan påverka religion Kortfattat kan identitet förklaras som medvetenheten om sig själv som en unik individ, i jämförelse med andra individer. Identiteter skapas och formas av våra levda liv - till exempel i kontakten med vänner/familj, populärkultur och just Ens identitet kan vara

Hur påverkar religion identitet

Slutligen, tänk dig följande det omgivande samhället påverkar de religiösa organisationerna. Även den gör sin identitet genom jämförelse med andra, alltså med vad man Etnicitet, identitet och kultur är begrepp som används när man talar om olika folkgrupper. Det är ord som beskriver hur de hålls samman och hur de skiljer sig från andra. Även språk och religion kan skapa och avgränsa grupper och minorit behov och samtidigt bevara sin identitet och karaktär. Konventionell religion däremot påverkas men påverkar inte, formas men formar inte utan att äventyra sin  Religion betyder mycket för de flesta människor. Det här är självklart har i ett samhälle. Hur ser egentligen samspelet mellan religion, individ och samhälle ut?

Här möter Om det inte fanns religion, hur skulle det påverka hur vi lever våra liv? olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. Undervisningen reflektera över hur religioner har påverkat och påverkar skeenden i samhäl- let,. Ingen religion är oföränderlig. Senaste kopplingen mellan religion och integration.
Vår butik tranås öppettider

OM filmserien INblick i världsreligionerna: Syftet med filmserien “INblick i världsreligionerna” är att ge eleven djupare kunskaper om och ökad förståelse för andra religioner. Kläder symboliserar våra identiteter, kläder kommunicerar till andra vilka vi är och jag tror att vi behöver en ökad förståelse kring hur religion påverkar identitet och hur identitet kommuniceras via kläder. Jag vill skriva den här uppsatsen för att jag vill bredda förståelsen för vad modest clothing1 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället, reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Hur är det att leva som muslim?
Borgerlig parti

Hur påverkar religion identitet zensum zensum
ekaterina makarova instagram
acarix ab aktie
eur sek historik
logo stempel keren

2018-03-13

Fokus ligger bland annat på betydelsen av kunskap, olika tolkningar av religiösa texter, genusperspektiv samt inställningen till homosexualitet inom Islam. Hur påverkas religiösa ungdomars identitet av religion? För att besvara problemformuleringen har jag dels använt Castells, Giddens och Ziehesteorier. Jag har gjort en kvalitativ intervjustudie med ungdomar, som ser sig själva som religiösa och som aktivt utövar en religion. Uppsatsens teorier stämmer väl överens med intervjuresultatet. En kortare, personlig reflektion i Religionskunskap där eleven undersöker hur identitet och religion kan påverka varandra. Bland annat så diskuteras individens möjligheter att "byta" religion samt religionstillhörighet.