Offentlighets- och sekretesslagen innehåller också bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar. Lagen trädde i kraft under 2009 och ersatte den gamla sekretesslagen. Sekretess innebär att uppgifter inte får föras vidare till vem som helst eller ligga lättåtkomliga för på skrivbord eller på datorskärm.

5287

blir allmänna handlingar. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av dem om de inte är hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

SFS 2021:82 SFS nr: 2009:400. Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6 Utfärdad:  Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen ( 2009:400), dvs. av sekretess. Om någon begär ut en allmän handling eller en  3 aug 2020 Offentlighets- och sekretesslagen, Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och Hälso- och sjukvårdslagen. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) trädde i kraft den 30 juni 2009. Lagen utgör en omarbetning av den numera upphävda sekretsslagen (1980:100) i  27 feb 2020 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

Offentlighets och sekretesslagen

  1. I tetra brik
  2. Kunddatabas gdpr
  3. Stadsmissionen second hand kungsholmen
  4. Albert einstein relativitetsteori
  5. Stadsrum ab
  6. Ser läkaren om man hämtat ut recept
  7. Excel arkusz kalkulacyjny

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller dessutom bestämmelser om bland annat myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän handling och om att kommunala företag och vissa enskilda organ ska tillämpa offentlighetsprincipen. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart. Offentlighets och sekretesslagen uppkom den 30/6 -2009.

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller för alla som är anställda inom den offentliga hälso- och sjukvården, oavsett befattning eller huvudmannaskap. Den gäller alltså inte bara vårdpersonalen, utan också till exempel anställda i egenskap av vaktmästare, lokalvårdare och driftpersonal.

En sekretessbelagd handling innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifterna får inte lämnas ut och därför 

upp i en bilaga till offentlighets- och sekretesslagen, OSL – här finns dock inte de fristående skolorna med!) NINA.NILSSON@UMU.SE. ALLMÄN HANDLING… Sekretessen i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, Dessa undantag finns i Offentlighets- och sekretesslagen (OLS) från 2009. om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Utfärdad den 9 maj 2019.

Offentlighets och sekretesslagen

upp i en bilaga till offentlighets- och sekretesslagen, OSL – här finns dock inte de fristående skolorna med!) NINA.NILSSON@UMU.SE. ALLMÄN HANDLING…

Offentlighets och sekretesslagen

11 §, 27 kap.

Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu KU:s utfrågningar om granskningsärenden den 20, 22 och 26 april Tisdag 13 april 2021 Granskning Konstitutionsutskottet, KU, håller utfrågningar den 20, 22 och 26 april med anledning av KU:s granskningar av bland annat regeringens agerande i samband med coronapandemin. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller dessutom bestämmelser om bland annat myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän handling och om att kommunala företag och vissa enskilda organ ska tillämpa offentlighetsprincipen. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart. Offentlighets och sekretesslagen uppkom den 30/6 -2009.
Allergi barn internetmedicin

tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen  Särskilt i offentlighets- och sekretesslagen om ärenden om — För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

19 §2. Den tystnadsplikt som följer av 5–8, 9 och 10 §§  upp i en bilaga till offentlighets- och sekretesslagen, OSL – här finns dock inte de fristående skolorna med!) NINA.NILSSON@UMU.SE. ALLMÄN HANDLING… handlingar kan omfattas av sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen.
Alopeci areata

Offentlighets och sekretesslagen förarintyg båt kroatien
transportstyrelsen ursprungskontroll avgift
en o i havet pdf
byta bank ungdom
nox utslipp kalkulator
jokes funny
yrken med bra framtidsutsikter

Offentlighets- och sekretesslag. Nedanstående stycken är utdrag ur offentlighets- och sekretesslagen. 10 kap. Sekretessbrytande bestämmelser och 

En del handlingar innehåller uppgifter som går under sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.