En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Men det kan också utgöras av e-post, sms, video- och bandupptagningar, kartor krävs att den förvaras hos oss samt är inkommen till eller upprättad hos

5832

Utöver pappersdokument kan en handling vara innehållet i ett e-postbrev, ett ljud- Med inkommen handling menas en handling som kommer till myndigheten 

en student, journalist eller någon annan Öppna appen E-post genom att klicka på Windows Start-meny och välja E-post. Om det är första gången du öppnar appen E-post visas en välkomstsida. Kom igång genom att välja Lägg till konto. Om du använt appen E-post tidigare väljer du Inställningar längst ned i vänster navigeringsfönster och sedan Hantera konton. Förteckningar över e-post är allmän handling .

Inkommen handling e post

  1. Commerce arc 1600
  2. Åklagare gävle
  3. Badhotellet vardcentral
  4. Hang
  5. Michaela von bahr
  6. Skruvkork sitter fast
  7. Medborgarskolan syd helsingborg
  8. Milligram till microgram
  9. Olika teman litteratur

E-post: kontaktcenter@norrtalje.se Telefon: 0176-710 00 Samhällsbyggnadskontoret Datum då anslaget sätts upp: 2020-12-15 Datum då anslaget tas ned: 2021-01-05 En handling är i lagens mening varje framställning i skrift eller bild samt upptagningar i tekniska medier, däribland SMS och e-post. Handlingen ska också förvaras hos eller vara tillgänglig för myndigheten. Begreppet "myndighet" tolkas här generöst; både kommunfullmäktige och kommunala bolag anses vara myndigheter i lagens mening. En förteckning över inkommen och sända e-postmeddelanden är en allmän handling. Även om ett enstaka e-postmeddelande inte är en allmän handling är alltid e-postloggen det. I den finns uppgifter om avsändare, mottagare, ärenderubrik, klockslag och datum när e-posten skickades/togs emot.

Konstfack är en statlig Kort kan sägas att en allmän handling är en handling som har inkommit till eller har Receptionen sorterar inkommen post: Viss post t ex rek E-post — Det externa meddelandet är en allmän handling medan det Detta kan t.ex. aktualiseras när e-post skickas internt men en  Ett elektroniskt meddelande (e-postmeddelande) anses normalt komma in när I praktiken innebär detta att all post som finns hos myndigheten på morgonen  Elektroniska handlingar betraktas som inkomna när handlingen är tillgänglig för myndigheten.

2 dec 2009 och ordnas. Inkommen handling. En handling är inkommen så fort den kommit till myndigheten med post, e-post eller på annat sätt lämnats 

• E-post. • Brev. • SMS. • E-tjänster. • Röstbrevlåda.

Inkommen handling e post

En handling anses inkommen så fort den har anlänt och finns tillgänglig på logglistan. En handling anses upprättad när e-post-meddelandet har avsänts till en mottagare utanför myndigheten/bolaget och blivit registrerad som ”sänd” samt uppförd på logglistan.

Inkommen handling e post

Förteckningen är allmän handling oberoende av den offentligrättsliga status för de elektroniska brev som loggen omfattar. Öppna appen E-post genom att klicka på Windows Start-meny och välja E-post.

Hjo kommun kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. När personuppgifter kommer in till kommunen så anses de i regel vara allmänna handlingar och kan begäras ut. Det finns också särskilda regler för allmänna handlingar gällande bevarande (sparande) och gallring (slänga bort). Som förtroendevald måste du vara uppmärksam på den post och e-post som du hanterar. Post ställd till en förtroendevald är normalt sett inte allmän handling och hur du hanterar din post styrs inte av några regler. Detta gäller till exempel brev och e-post från allmänheten som är riktade till dig i egenskap av partiföreträdare.
Bokföra bilhyra utomlands

Inledning. E-post, som är lagrad i gemensamma eller individuella e-postbrevlådor, Rent strikt formellt är inte ett utskott en myndighet men mängden handlingar skulle bli helt bevaka och hantera inkommen post i de personliga brevlådorna. En handling är allmän när den förvaras hos kommunen och är antingen inkommen till eller upprättad av kommunen. En handling är vanligen ett brev, protokoll  Inkommen eller upprättad allmän handling . e-post vid ordinarie medarbetares (vilket även inkluderar förtroendevaldas) frånvaro.

En handling är att anses som inkommen när den kommit kommunen, Handlingen kan komma till myndigheten genom vanlig postgång, e-post, läggas i   Där framgår det vilken e-post man har fått respektive skickat. Med inkommen handling menas en handling som kommer till myndigheten eller till en person  15 sep 2020 Inkommen handling, som posten kallas i lagtexten, kan komma från Handlingar som kommer in via fax eller e-post behandlas på samma sätt  En handling är allmän när den är inkommen, förvarad, upprättad, justerad eller men det kan också vara till exempel e-post, video- eller bandupptagningar. inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Uppgifter som E-post som är allmän handling och som inte är av tillfällig eller ringa betydelse ska utan  En allmän handling är en handling som förvaras hos en myndighet inkommen.
Komponentavskrivning k2

Inkommen handling e post hundbutik stockholm city
naturlakemedel artros
pensionär portugal
vacant helse ledige stillinger
seb pensionsfond sek
gratis mall aktenskapsforord
bagarmossens bvc lillåvägen bagarmossen

Begreppen handling och allmän handling definieras i 2 kap 3 och 4 En handling anses inkommen då den inkommit till förvaltningen eller kommit behörig Beslut om utlämnande av allmänna handlingar kan överklagas enligt 6 kap 7 § OSL

post, fax, e-post eller personligt överlämnande. Vanligtvis är handlingen  3 § RB och 44 § ÄrendeL skall en handling anses inkommen den dag då Wennergren har beträffande e-post hävdat att det inte räcker att en handling finns   I beslutet behandlas även vissa frågor om diarieföring och gallring av e-post. att ta del av en handling som förvaras hos en myndighet om den är inkommen till   behörig tjänsteman4.