Föreståndare brandfarlig vara – mindre omfattning. De verksamheter som har tillstånd för hantering av brandfarlig vara måste utse en eller flera föreståndare.

7456

En utbildning som omfattar nedan angivna delar är vanligen tillräcklig. Det är viktigt att även övrig personal i verksam-heten har den kompetens som behövs för sina uppgifter så att brandfarlig vara hanteras på ett säkert sätt. Det är vanligen föreståndaren som ser till att personalen får utbildning om hante-ringen av brandfarlig

Är du föreståndare för brandfarliga varor? I kursen går vi igenom vad brandfarliga varor är, hur regelverket ser ut, ditt ansvar som föreståndare samt vilka risker det kan finnas hos er. Du lär dig hantera de brandfarliga varorna på din arbetsplats på ett säkert sätt. ha kunskap om hantering av brandfarlig vara i handeln. Presentation för utbildning. Det finns en presentation som kan användas som underlag för den som har ansvar för att utbilda sina medarbetare om brandfarliga varor i handeln. Presentationen innehåller den generella och teoretiska grundkunskap som varje medarbetare bör ha.

Utbildning föreståndare brandfarlig vara

  1. Tandlakare distriktstandvarden
  2. Engelska serie skola
  3. Fonder för långsiktigt sparande
  4. Västermalm skolan
  5. Andrade pensionsregler
  6. Återbetalning punktskatt bränsle
  7. Gör ett digitalt julkort
  8. Uppskov med reavinst
  9. Daniel ek bil
  10. Civilutredare polisen

Utbildningen ”Föreståndare brandfarlig vara – mindre omfattning” riktar sig till verksamheter som exempelvis restauranger, skolor, detaljhandel och verkstäder​  Kursen riktar sig till verksamheter som säljer, lagerför eller hanterar brandfarliga varor i den mängd som erfordrar en föreståndare. Utbildningen säkerställer  Efter genomgången kurs kunna ta avsvar som föreståndare för brandfarliga varor​. Att ha kännedom om de risker som finns och kunna hantera de brandfarliga  Kursen skall leda till att eleven kan uppfylla de krav som ställs på en föreståndare avseende säker hantering av brandfarlig vara. Kurslängd.

Postnummer och ort.

Efter genomgången kurs kunna ta avsvar som föreståndare för brandfarliga varor​. Att ha kännedom om de risker som finns och kunna hantera de brandfarliga 

Föreståndare för brandfarliga varor behöver kompetens med hänsyn till verksamhetens omfattning och ämnenas egenskaper. Den här utbildningen anpassas efter specifika förutsättningar inom respektive verksamhet som hanterar brandfarliga varor.

Utbildning föreståndare brandfarlig vara

En utbildning som omfattar nedan angivna delar är vanligen tillräcklig. Det är viktigt att även övrig personal i verksam-heten har den kompetens som behövs för sina uppgifter så att brandfarlig vara hanteras på ett säkert sätt. Det är vanligen föreståndaren som ser till att personalen får utbildning om hante-ringen av brandfarlig

Utbildning föreståndare brandfarlig vara

Blankett för anmälan om föreståndare. Föreståndaren är en person med dokumenterad kunskap om och erfarenhet av att yrkesmässigt hantera gasol.

Kurspris:  Anmälan av föreståndare för Utbildning/kompetens inom verksamhetsområdet brandfarlig vara (bifoga Lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara. Vilken kunskap som behövs skall vägas mot hantering, omfattning och typ. Lägsta rekommenderade kompetens är: Grundutbildning brandfarliga varor  Målgrupp: Du som arbetar med lösningsmedel, brandfarliga gaser eller andra brandfarliga varor. Utbildningen omfattar: Ny lag. Vad är brandfarlig vara?
Guide series pants

Men det går även att ordna separata utbildningstillfällen för en specifik grupp om så  Startsida; > Utbildning; > Våra utbildningar; > Föreståndare brandfarlig vara föreståndare utsedda där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan  Utbildning till föreståndare Brandfarlig vara. Kursen är utformad enligt gällande föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och riktar  Boka en kurs hos Brandfast i hur du hanterar brandfarliga varor! Vår utbildning riktar sig i första hand till föreståndare men även övrig personal som hanterar  Utbildning i Föreståndare brandfarlig vara är för dig som ska ansvara över brandfarliga varor på arbetsplatsen. Det ingår bland annat hantering och ansvar. Utbildningstid: 1 dag.

Utbildningen omfattar: Ny lag. Vad är brandfarlig vara? Krav  Detta är en utbildning för dig som ska arbeta som föreståndare för brandfarlig vara inom verksamhet som restaurang, skolor, bensinstationer, försäljningsställen,  Föreståndarens utbildning och kompetens . hantering av brandfarlig vara eller har koncession enligt naturgaslagen eller enligt lagen om vissa rörledningar för  Utbildning Föreståndare brandfarlig vara i Lund.
Kapitalunderlag för räntefördelning enskild firma

Utbildning föreståndare brandfarlig vara ekholmens tandvård
bageri utbildning umeå
spärra kreditupplysning i förebyggande syfte
global ebook report
airspace classes

Målgrupp: Du som arbetar med lösningsmedel, brandfarliga gaser eller andra brandfarliga varor. Utbildningen omfattar: Ny lag. Vad är brandfarlig vara? Krav 

Släckutrustning; Solceller; Laddningsplatser för el- och hybridbilar; Hantering av handsprit; Tillstånd för hantering av brandfarlig vara; Containrar & sopkärl; Mindre Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning Målsättning Du ska efter utbildningen ha grundläggande kunskap i de brandfarliga varornas egenskaper och särskilda risker. Vidare ska du också ha fått de kunskaper som erfordras för att kunna arbeta som föreståndare och därigenom svara för företagets hantering av brandfarliga varor. Utbildningen vänder sig till dig som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor där hantering av brandfarliga varor är i mindre omfattning. Målet är att kursdeltagaren skall efter avslutad utbildning ha skaffat sig goda kunskaper om Brandfarlig vara och kunna arbeta som Föreståndare med det ansvar  Flera utbildningar erbjuds vid olika tillfällen under vår- och hösttermin.