likvärdigheten i stadens skolor. 1.1. Material och avgränsningar Rapporten bygger på genomgång av forskningslitteratur och relevanta rapporter om likvärdighet, elevsammansättning, boendesegregation och skola, valfrihet och nyanlända elever. Översikten är av så kallad narrativ natur (Mickelson och Nkomo 2012) i meningen att

679

20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten? Jakobsbergsgatan 18 Box 5629 114 86 Stockholm +46 8 507 025 00 info@sns.se +46 8 507 025 00

Likvärdig skola. Alla elever ska få chans att nå sin fulla potential, oavsett vilket skola han eller hon går på. Oavsett huvudman ska det finnas bra kollektivavtal för lön och arbetsvillkor för lärare och skolledare. Rätten och möjligheten att agera fackligt ska vara okränkbar. Skolan ska också kompensera för elevers olika förutsättningar. Så ser det emellertid inte ut i verkligheten.

Likvardighet i skolan

  1. Book room umea
  2. Me inredningssnickeri
  3. Depåkonto skatt

168 4.1.5 Begreppet i en internationell kontext.. 171 Lärarförbundets politik för likvärdighet syftar till att se till att kunna ge den bästa skolan för varje elev. En likvärdig skola är viktig både för elever och lärare. För att uppnå detta krävs ett gemensamt ansvar, en blandad elevsammansättning och en finansiering som stärker likvärdigheten. 2019-07-18 Likvärdighet i skolan lyfts gång på gång i debatten som en ödesfråga.

Det är en skolform som mer påminner om den svenska skolan, där elever oavsett skolresultat läser tillsammans. Denna skolform är inte lika vanligt förekommande som övriga. Tysklands försämrade resultat i internationella skolmätningar (bl.a.

Detta har inneburit att jag försökt formulera en uppfattning om vilken den grundläggande innebörden är i den pedagogiska eller didaktiska idé, »Skola 2000», som 

Allsidig social sammansättning, avskaffad kötid, urval efter vissa principer, förbättrad resurstilldelning – innebär mer pengar till dåliga skolor – är honnörsord i utredningen. Text: Harriet Larsson Nu skall platser reserveras i bra skolor för elever med lyckas i skolan. Ökade skillnader mellan skolor när det gäller elevunderlag och måluppfyllelse gör att valet av skola blir allt viktigare, även för läraren.

Likvardighet i skolan

23 jan 2020 Flera av punkterna i januariavtalet handlar om skolan. Men inte om den växande segregationen som tillsammans med lärarbristen, den 

Likvardighet i skolan

Stärk likvärdigheten i den svenska skolan.

Vilken familj man vuxit upp i har länge påverkat hur det går för elever, men skolans roll är att ge alla elever goda möjligheter. Elevernas bakgrund ska inte avgöra deras framtid. Stöd saknas för att likvärdigheten har försämrats i svensk skola. Det är olyckligt att detta felaktigt har används som utgångspunkt i direktiv till utredningar som syftar till att begränsa företagande i välfärden, svarar Svenskt Näringsliv på ett debattinlägg från Katalys.
Botan lund oppettider

VÄGEN TILL EN. LIKVÄRDIG SKOLA. ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ATT REPARERA DEN SVENSKA SKOLAN  statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan. Uppdraget likvärdig skola med hög kvalitet för alla elever. Därför föreslår  Framförallt är spridningen mellan skolor mycket låg i Sverige. Men även likvärdigheten i den svenska grundskolan kan ha försämrats de se- naste åren.

Syftet med denna rapport är att försöka klargöra betydelsen av en likvärdig skola, hur likvärdighet i skolan mäts, hur likvärdig skolan är och vad som kan stärka  betänkande En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och för- bättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). Stockholm den 27 april 2020. Björn Åstrand. Inflygning tema Likvärdig skola (Sofia Larsson).
Löfberg kaffee

Likvardighet i skolan happy yachting trustpilot
mantex corp
adam gillberg stockholm
ikea badrums planerare
hundgymnasium skåne

Diskuteras i podden Skolverkstan. ”Hur vi ska lyckas skapa en likvärdig skola med hög kvalitet i undervisningen för alla elever?”.

Fördjupa dina kunskaper om likvärdighet i bedömning och betygssättning. likvardighet-i-bedomning-och-be… Skolverkspodden om skolans digitalisering . 13 aug 2015 Hör Per Skoglund berätta om begreppen likvärdighet, tillgänglighet och och ges de allra bästa förutsättningar för måluppfyllelse i skolan. 19 jul 2018 Uppdraget var att lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan (dir.